Mona Muresan – Womens Figure – Sheru Classic 2011

Sheru Classic 2011